ثامن برای هواداران استقلال کوچک بود ثامن برای هواداران استقلال کوچک بود به گزارش "ورزشی ها"، هواداران استقلال و پدیده استقبال خوبی از دیدار هفته بیستم این دو تیم در ورزشگاه ثامن داشتند و از ساعت ها قبل در ورزشگاه حاضر شدند

ثامن برای هواداران استقلال کوچک بود

به گزارش "ورزشی ها"، هواداران استقلال و پدیده استقبال خوبی از دیدار هفته بیستم این دو تیم در ورزشگاه ثامن داشتند و از ساعت ها قبل در ورزشگاه حاضر شدند.


این حضور به شکلی بود که ورزشگاه ثامن مملو از تماشاگر است و حتی یک صندلی خالی نیز وجود ندارد تا هواداران استقلال که سهم بیشتری در پر کردن ورزشگاه دارند، ایستاده و از روی پله ها مجبور به تماشای بازی شوند.


استقبال پرشور هواداران در ورزشگاه ثامن باعث شده تا این ورزشگاه برای دومین هفته پی در پی روز شلوغی را داشته باشد.

ثامن برای هواداران استقلال کوچک بود