ترکیب نفت تهران برابر سیاه جامگان اعلام شد ترکیب نفت تهران برابر سیاه جامگان اعلام شد به گزارش "ورزشی ها"، با تصمیم افاضلی تیم فوتبال نفت تهران دیدار با سیاه جامگان را با ترکیب شهاب عادلی، فرید محمدی زاده، علیرضا عزت کرامت، احمد کامدار، محسن بنگر، امین منوچهری، سامان آقازمانی، محمد نصرتی، امیرحسین فشنگچی، نادر هوشیار و رضا حبیب زاده آغاز خواهد کرد

ترکیب نفت تهران برابر سیاه جامگان اعلام شد

به گزارش "ورزشی ها"، با تصمیم افاضلی تیم فوتبال نفت تهران دیدار با سیاه جامگان را با ترکیب شهاب عادلی، فرید محمدی زاده، علیرضا عزت کرامت، احمد کامدار، محسن بنگر، امین منوچهری، سامان آقازمانی، محمد نصرتی، امیرحسین فشنگچی، نادر هوشیار و رضا حبیب زاده آغاز خواهد کرد.

ترکیب نفت تهران برابر سیاه جامگان اعلام شد