هیات مدیره پرسپولیس باز به جلسه رفت هیات مدیره پرسپولیس باز به جلسه رفت به گزارش "ورزشی ها"، با انتخاب رسمی حمیدرضا گرشاسبی به عنوان سرپرست این باشگاه، هیات مدیره از ساعت 13 بار دیگر جلسه‌ای حول اتفاقات اخیر و مسائل مالی و

هیات مدیره پرسپولیس باز به جلسه رفت

به گزارش "ورزشی ها"، با انتخاب رسمی حمیدرضا گرشاسبی به عنوان سرپرست این باشگاه، هیات مدیره از ساعت 13 بار دیگر جلسه‌ای حول اتفاقات اخیر و مسائل مالی و ... برگزار خواهد کرد تا تصمیم‌گیری‌های جدیدی در آن اتخاذ شود.


حمیدرضا گرشاسبی که پیش از این با توجه به مرخصی طاهری سمت سرپرست موقت را در اختیار داشت، اینبار رسما در این جلسه این سمت را برعهده خواهد داشت و تصمیمات مهم باشگاه با نظر او صورت خواهد پذیرفت.

هیات مدیره پرسپولیس باز به جلسه رفت