اعلام برنامه تورنمنت چهارجانبه فوتسال در اصفهان اعلام برنامه تورنمنت چهارجانبه فوتسال در اصفهان به گزارش "ورزشی ها"، تورنمنت چهار جانبه فوتسال از دوازدهم الی پانزدهم آذرماه با حضور تیم‌های ملی روسیه، ایران، قزاقستان و آذربایجان به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود که برنامه آن به شرح زیر است:* یکشنبه دوازدهم آذرماه- سالن ۲۵ آبان(نقش جهان)روسیه- قزاقستان/ ساعت: ۱۶ایران- آذربایجان/ ساعت: ۱۸* دوشنبه سیزدهم آذرماه- سالن ۲۵ آبان(نقش جهان)آذربایجان- روسیه/ ساعت: ۱۶ایران- قزاقستان/ ساعت: ۱۸* چهارشنبه پانزدهم آذرماه- سالن ۲۵ آبان(نقش جهان)آذربایجان- قزاقستان/ ساعت: ۹ایران- روسیه/ ساعت: ۱۱

اعلام برنامه تورنمنت چهارجانبه فوتسال در اصفهان

به گزارش "ورزشی ها"، تورنمنت چهار جانبه فوتسال از دوازدهم الی پانزدهم آذرماه با حضور تیم‌های ملی روسیه، ایران، قزاقستان و آذربایجان به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود که برنامه آن به شرح زیر است:


* یکشنبه دوازدهم آذرماه- سالن ۲۵ آبان(نقش جهان)


روسیه- قزاقستان/ ساعت: ۱۶
ایران- آذربایجان/ ساعت: ۱۸


* دوشنبه سیزدهم آذرماه- سالن ۲۵ آبان(نقش جهان)


آذربایجان- روسیه/ ساعت: ۱۶
ایران- قزاقستان/ ساعت: ۱۸


* چهارشنبه پانزدهم آذرماه- سالن ۲۵ آبان(نقش جهان)


آذربایجان- قزاقستان/ ساعت: ۹
ایران- روسیه/ ساعت: ۱۱

اعلام برنامه تورنمنت چهارجانبه فوتسال در اصفهان