ادامه تمرینات سپاهان بدون حضور هواداران ادامه تمرینات سپاهان بدون حضور هواداران به گزارش “ورزشی ها”، سپاهان پیش از دیدار برابر تراکتورسازی تمرینات تیم را پشت درهای بسته برگزار کرد تا علاوه بر مرور کارهای تاکتیکی مد نظر کادرفنی، بازیکنان هم در آرامش بیشتری کارشان را دنبال کنند

ادامه تمرینات سپاهان بدون حضور هواداران

به گزارش “ورزشی ها”، سپاهان پیش از دیدار برابر تراکتورسازی تمرینات تیم را پشت درهای بسته برگزار کرد تا علاوه بر مرور کارهای تاکتیکی مد نظر کادرفنی، بازیکنان هم در آرامش بیشتری کارشان را دنبال کنند.


پس از کسب پیروزی روحیه بخش برابر تراکتورسازی که در ورزشگاه خالی از تماشاگر به دست آمد، کرانچار روز‌ گذشته تیمش‌ را با حضور هواداران تمرین داد؛ ولی دو‌ تمرین باقی مانده تا دیدار برابر صنعت نفت آبادان در هفته سیزدهم را باز هم به پشت درهای بسته منتقل کرده است.

ادامه تمرینات سپاهان بدون حضور هواداران