کلوپ: این تساوی مانند شکست بود کلوپ: این تساوی مانند شکست بود به گزارش "ورزشی ها"، در این دیدار که در خانه سویا برگزار شد، در نیمه اول لیورپولی ها با گل های فیرمینو (دو گل) و سادیو مانه پیش افتادند اما در نیمه دوم تیم میزبان توانست به لطف نمایش دفاعی ضعیف قرمزها، سه بار به گل برسد و کار را به تساوی بکشد

کلوپ: این تساوی مانند شکست بود

به گزارش "ورزشی ها"، در این دیدار که در خانه سویا برگزار شد، در نیمه اول لیورپولی ها با گل های فیرمینو (دو گل) و سادیو مانه پیش افتادند اما در نیمه دوم تیم میزبان توانست به لطف نمایش دفاعی ضعیف قرمزها، سه بار به گل برسد و کار را به تساوی بکشد. کلوپ معتقد است که تیمش در نیمه دوم دست از بازی کردن کشید.

 

او به خبرنگاران گفت:" ما در نیمه دوم دیگر فوتبال بازی نکردیم. ما یک اسلحه واقعی داریم؛ فوتبال بازی کردیم و ما تا پیش از دریافت گل دوم، از آن استفاده نکردیم.

 

 

واقعا مشکلی نبود که ما بعد از نیمه اول، از برتری مان مطمئن باشیم. واضح است که در آنچه ما انجام دادیم، مشکلی اصلی این بود که دیگر بازی نکردیم. مشکل اصلی ما این بود که برای 15 دقیقه فوتبال بازی نکردیم. ما منفعل بودیم و بیش از اندازه از عقب دفاع می کردیم. ما برای بازگشت مبارزه کردند و نتیجه گرفتند.

 

من احساس می کنم شکست خوردیم اما شکست نخوریم. هنوز یک بازی دیگر باقی مانده و هنوز سرنوشت صعود در دست خودمان است اما در حال حاضر احساس خیلی بدی دارم."

کلوپ: این تساوی مانند شکست بود