جدول بهترین‌ها در سلطه پارس و پرسپولیس جدول بهترین‌ها در سلطه پارس و پرسپولیس به گزارش "ورزشی ها"، پرسپولیس تیم رده دومی بیشتر از پارس جم در صدر است و دلیل این امر، یک بازی عقب افتاده پرسپولیس است که باعث برتر بودن هویت عملکرد این تیم می باشد

جدول بهترین‌ها در سلطه پارس و پرسپولیس

به گزارش "ورزشی ها"، پرسپولیس تیم رده دومی بیشتر از پارس جم در صدر است و دلیل این امر، یک بازی عقب افتاده پرسپولیس است که باعث برتر بودن هویت عملکرد این تیم می باشد.

 

*بیشترین برد : 


1-پرسپولیس با 7برد در 11بازی
2-پیکان و پارس جم جنوبی با 7برد در 12بازی
*کمترین باخت: سیاه جامگان با یک برد 

 

*کمترین باخت:


1-پارس جم جنوبی با یک باخت در 12بازی
2-پرسپولیس با یک باخت در 11بازی
3-پدیده، پیکان وفولاد با 2باخت در 12بازی
*بیشترین باخت: گسترش، استقلال خوزستان، سیاه جامگان، سپیدرود رشت، نفت تهران و تراکتورسازی با 6باخت در 12بازی

 

*بیشترین گل زده:


1-پارس جم جنوبی با 22 گل زده در 12بازی
2-پدیده مشهد با 20 گل در 12بازی
3-پرسپولیس با 19 گل زده در 11بازی
4-ذوب آهن با 19 گل زده در 12بازی
*کمترین گل زده: استقلال تهران با 6 گل زده در 12بازی

 

*کمترین گل خورده:


1-پرسپولیس با 6 گل خورده در 11بازی
2-پیکان تهران با 8 گل خورده در 12بازی
3-استقلال تهران با 9 گل خورده در 12بازی
*بیشترین گل خورده :استقلال خوزستان با 19 گل خورده در 12بازی

 

*بهترین تفاضل گل:


1-پرسپولیس با تفاضل13+ در 11بازی
2-پارس جم جنوبی با تفاضل 12+ در 12بازی
3-پدیده وپیکان با تفاضل7+ در 12بازی
*بدترین تفاضل گل: استقلال خوزستان با تفاضل10- در 12بازی

 

*بهترین میانگین امتیازات:


1-پرسپولیس با میانگین 2.18 در 11بازی(24)
2-پارس جم جنوبی با میانگین 2.08 در 12بازی(25)
3-پیکان با میانگین 2 در 12بازی(24)

جدول بهترین‌ها در سلطه پارس و پرسپولیس