مشهدی‌های لیگ برتر در صدر جدول تیم‌های دور از برد مشهدی‌های لیگ برتر در صدر جدول تیم‌های دور از برد به گزارش "ورزشی ها"، تیم فوتبال سیاه جامگان در 10 هفته متوالی بدون برد هستند و هرچند دیروز استقلال را متوقف کردند اما کماکان با نتیجه ای ضعیف، تیم آخر لیگ هستند، سیاه جامگان در 10 هفته متوالی بدون برد خود 4مساوی و6باخت داشته وبه طور میانگین از هر بازی 0

مشهدی‌های لیگ برتر در صدر جدول تیم‌های دور از برد

به گزارش "ورزشی ها"، تیم فوتبال سیاه جامگان در 10 هفته متوالی بدون برد هستند و هرچند دیروز استقلال را متوقف کردند اما کماکان با نتیجه ای ضعیف، تیم آخر لیگ هستند، سیاه جامگان در 10 هفته متوالی بدون برد خود 4مساوی و6باخت داشته وبه طور میانگین از هر بازی 0.4 امتیاز دارد .


اما دیگر تیم مشهدی یعنی پدیده که دیروز پرسپولیس را در تهران به توقف واداشت، 5هفته است که برنده نبوده است .آنها از هفته  دیگر برنده نبوده اند وصاحب 4مساوی ویک باخت  در این 5بازی شده اند.


تراکتورسازی هم از برد به دور افتاده است، تراکتورسازی تبریز، در حالی قهرمان مسابقات جام شهدا شد که در 4بازی متوالی از مسابقات فوتبال لیگ برتر برنده نبوده است، تراکتور در 4بازی اخیر خود تنها 2مساوی داشته و در 2بازی دیگر از جمله دیدار هفته دوازدهم برابر تیم فوتبال سپاهان بازنده بوده است.


به جز این 3 تیم، 15 تیم دیگر لیگ برتر فوتبال ایران حداقل در 3بازی آخر خود برابر یکی از حریفان خود برنده شده اند.

مشهدی‌های لیگ برتر در صدر جدول تیم‌های دور از برد