تداخل تمرین استقلال و پرسپولیس در آزادی! تداخل تمرین استقلال و پرسپولیس در آزادی! به گزارش "ورزشی ها" ، از انجایی که پرسپولیس در اغلب روزهای پیش از مسابقه تمرین خود را در زمین شماره دو انجام می دهد و سپس از آنچا به هتل المپیک خواهد رفت ، امروز تمرین برای ساعت 11 در این زمین هماهنگ شده بود واین تداخل تمرینی رخ داد

تداخل تمرین استقلال و پرسپولیس در آزادی!

به گزارش "ورزشی ها" ، از انجایی که پرسپولیس در اغلب روزهای پیش از مسابقه تمرین خود را در زمین شماره دو انجام می دهد و سپس از آنچا به هتل المپیک خواهد رفت ، امروز تمرین برای ساعت 11 در این زمین هماهنگ شده بود واین تداخل تمرینی رخ داد .


حالا سرخپوشان در انتظار اتمام تمرین آبی پوشان هستند که آنها نیز خود را برای سفر به مشهد و بازی با سیاه جامگان آماده می کنند.

تداخل تمرین استقلال و پرسپولیس در آزادی!