آنچلوتی، گزینه ای بی نقص برای ایتالیاست آنچلوتی، گزینه ای بی نقص برای ایتالیاست به گزارش "ورزشی ها"، به دنبال ناکامی آتزوری در رسیدن به جام جهانی 2018، جامپیرو ونتورا اخراج شد و اکنون فدراسیون فوتبال ایتالیا به دنبال جانشینی برای اوست

آنچلوتی، گزینه ای بی نقص برای ایتالیاست

به گزارش "ورزشی ها"، به دنبال ناکامی آتزوری در رسیدن به جام جهانی 2018، جامپیرو ونتورا اخراج شد و اکنون فدراسیون فوتبال ایتالیا به دنبال جانشینی برای اوست. در این میان از کارلو آنچلوتی به عنوان گزینه اصلی هدایت ایتالیا نام برده می شود؛ گزینه ای که موراتی آن را بی نقص می داند.

 

 

 

او به خبرنگاران گفت:" آنچلوتی بدون تردید گزینه ای بی نقص برای تیم ملی ایتالیاست.

 

ناکامی در رسیدن به جام جهانی؟ این مطمئنا یک حقیقت تلخ است و تنها یک مسئله فوتبالی نیست. بحث شور و احساس کشور است اما باید با آن کنار آمد."

آنچلوتی، گزینه ای بی نقص برای ایتالیاست