روزنامه های سوئد فردای صعود تاریخی (عکس) روزنامه های سوئد فردای صعود تاریخی (عکس) به گزارش "ورزشی ها"، کمتر اتفاق می افتد که روزنامه های سوئدی صفحه اول شان را به اخبار فوتبال اختصاص بدهند اما صعود این تیم به جام جهانی با شکست 1-0 ایتالیا در مجموع دو دیدار رفت و برگشت، آنقدر اتفاق مهمی بود که هیچ یک از این روزنامه ها، این فرصت را از دست ندادند

روزنامه های سوئد فردای صعود تاریخی (عکس)

به گزارش "ورزشی ها"، کمتر اتفاق می افتد که روزنامه های سوئدی صفحه اول شان را به اخبار فوتبال اختصاص بدهند اما صعود این تیم به جام جهانی با شکست 1-0 ایتالیا در مجموع دو دیدار رفت و برگشت، آنقدر اتفاق مهمی بود که هیچ یک از این روزنامه ها، این فرصت را از دست ندادند.

 

 

کوالسپوستن: اشک های پیروزی

 

 

آفتون بلادت: اشک شادی پس از مبارزه

 

 

جی تی هم تیتری مشابه کوالسپوستن انتخاب کرد: اشک های پیروزی

 

 

داگنس نیتر: عجب موفقیتی، سوئد!

 

 

اکسپرسن: قهرمانان

روزنامه های سوئد فردای صعود تاریخی (عکس)