شکایت دادستانی مادرید از مدافع رئال شکایت دادستانی مادرید از مدافع رئال به گزارش "ورزشی ها"، 4 ماه پیش بود که دادستانی مادرید از رونالدو به اتهام 14

شکایت دادستانی مادرید از مدافع رئال

به گزارش "ورزشی ها"، 4 ماه پیش بود که دادستانی مادرید از رونالدو به اتهام 14.7 میلیون یورو تخلف مالیاتی شکایت کرد و حالا نوبت به مارسلو رسیده است.

 

 

 

 

دادستانی مادرید امروز طی بیانیه ای اعلام کرد که از مارسلو به اتهام 490917 یورو تخلف مالیاتی شکایت کرده است. مارسلو متهم است که بین سال های 2010 تا 2013 با تاسیس یک شرکت صوری نزدیک به 500 هزار یورو از حق پخش تصویری خود را از اداره مالیات اسپانیا مخفی کرده است.

مارسلو در صورت عدم صلح با دادستانی باید در دادگاه حاضر شود.

 

شکایت دادستانی مادرید از مدافع رئال