محرومیت تلخ دلفی در یک چهارم نهایی محرومیت تلخ دلفی در یک چهارم نهایی به گزارش "ورزشی ها"، دلفی به عنوان معتبرترین و مهم ترین بازیکن ما که بازیکنان تیم های ملی حریف را در 4بازی گذشته ویران کرد و هرگاه دلش خواست مردان حریف را با تکنیک نابش از نفس انداخت، در مهم ترین بازی ما در این دوره از مسابقات غایب خواهد بود

محرومیت تلخ دلفی در یک چهارم نهایی

به گزارش "ورزشی ها"، دلفی به عنوان معتبرترین و مهم ترین بازیکن ما که بازیکنان تیم های ملی حریف را در 4بازی گذشته ویران کرد و هرگاه دلش خواست مردان حریف را با تکنیک نابش از نفس انداخت، در مهم ترین بازی ما در این دوره از مسابقات غایب خواهد بود.


هرچند بازیکنان مطرح ما در این مسابقات کمی با بی مهری داور مواجه بودند، اما به هر حال بازیکنان خوب ما باید بیشتر از این حواس خود را جمع می کردند.


دلفی، در حالی  از بازی بعدی تیم ملی ما محروم است که تیم ما به قدرت و تکنیک ناب او تکیه بسیار داشت و همه کارشناسان بین المللی فوتبال، درباره او و عملکرد خوبش توصیفات بسیار کرده بودند. دلفی اخطار اول را برابر تیم ملی فوتبال کاستاریکا گرفت؛ دیداری که برای تیم ملی چندان مهم نبود.

محرومیت تلخ دلفی در یک چهارم نهایی