رونالدو و رد دوباره توافق با دادستانی مادرید رونالدو و رد دوباره توافق با دادستانی مادرید به گزارش "ورزشی ها"، 4 ماه پیش بود که رونالدو از سوی دادستانی مادرید متهم شد که بین سال های 2011 تا 2014 رقمی نزدیک به 14

رونالدو و رد دوباره توافق با دادستانی مادرید

به گزارش "ورزشی ها"، 4 ماه پیش بود که رونالدو از سوی دادستانی مادرید متهم شد که بین سال های 2011 تا 2014 رقمی نزدیک به 14.7 میلیون یورو از حق پخش درآمدهایش را به اداره مالیات گزارش نکرده و مرتکب تحلف شده است. او مرداد ماه در دادگاه نیز حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت.

 

 

 

 

قاضی به رونالدو پیشنهاد صلح با دادستانی و حل و فصل شدن قضیه با یک جریمه مالی را داده بود که از سوی او رد شد. طبق ادعای ال موندو، رونالدو اخیرا یک پیشنهاد صلح دیگر را نیز رد کرده اما در نامه ای به دادگاه ادعا کرده است که تمام اتهامات به او بی اساس هستند و حاضر است برای اثبات بی گناهی اش همه تلاش خود را به خرج دهد.

 

رونالدو و رد دوباره توافق با دادستانی مادرید