پسر سرپرست حریف هفته بعد، کاپیتان تیمم را اخراج کرد! پسر سرپرست حریف هفته بعد، کاپیتان تیمم را اخراج کرد! به گزارش "ورزشی ها" ، سرمربی صبای قم در مصاحبه با ورزشی ها به توجیه حرکت خود پرداخت

پسر سرپرست حریف هفته بعد، کاپیتان تیمم را اخراج کرد!

به گزارش "ورزشی ها" ، سرمربی صبای قم در مصاحبه با ورزشی ها به توجیه حرکت خود پرداخت.


هومن افاضلی گفت: من مربی ای نیستم که دنبال تیم بیرون کشیدن و این بحث ها باشم اما اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم. داور مسابقه به بازیکن من در یک دقیقه دو بار کارت زرد داد. اخطار اول ایشان به دلیل اعتراض بازیکن من نسبت به الفاظ ناشایستی بود که به بازیکن من گفت. کارت زرد دومی درست بود اما کارت زرد اول اصلا درست نبود و داور نباید این کارت را می داد. ایشان بازیکن مرا تحریک کرد.


افاضلی در ادامه گفت: شاید در لیگ یک این مسائل برای کسی مهم نباشد اما برای من مهم است. داور بازی ما سعید رحیمی مقدم بود. ما هفته بعد با تیم شهرداری تبریز بازی داریم. سرپرست تیم شهرداری تبریز رحیم رحیمی مقدم داور بازنشسته و پدر سعید رحیمی مقدم داور بازی دیروز ماست! من مربی بی اطلاعی هستم اما سوالم این است که آیا منطقی است که بنده اینطوری نتیجه بگیرم که پسر سرپرست حریف هفته بعدی ما کاپیتان تیم مرا اخراج کرده؟ آیا نتیجه گیری من درست است که فکر کنم در بازی هفته بعد مقابل شهرداری تبریز، کاپیتان من غایب است چون پسر سرپرست این تیم اخراجش کرده؟


افاضلی در پایان گفت: نمی دانم کمیته داوران چگونه داورها را برای مسابقات انتخاب می کند ولی فکر نمی کنید نباید چنین شرایطی برای تیم ما پیش بیاید؟ فکر نمی کنید حضور یک داور در لیگی که پدرش هم در آن لیگ سرپرست است، چنین مشکلاتی را ایجاد می کند؟

پسر سرپرست حریف هفته بعد، کاپیتان تیمم را اخراج کرد!