رویایی استقلال نساجی پیش از جدال روز جمعه رویایی استقلال- نساجی پیش از جدال روز جمعه به گزارش "ورزشی ها"، امروز زمانی که تمرین استقلال در زمین شماره 2 آزادی برگزار می شد، بازیکنان تیم فوتبال نساجی خود را آماده تمرین در این زمین می کردند که در این بین برخورد جالبی بین بازیکنان و کادرفنی دو تیم پیش آمد

رویایی استقلال- نساجی پیش از جدال روز جمعه

به گزارش "ورزشی ها"، امروز زمانی که تمرین استقلال در زمین شماره 2 آزادی برگزار می شد، بازیکنان تیم فوتبال نساجی خود را آماده تمرین در این زمین می کردند که در این بین برخورد جالبی بین بازیکنان و کادرفنی دو تیم پیش آمد.


دو تیم نساجی و استقلال باید روز جمعه در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با هم بازی کنند و نکته جالب اینکه بازیکنان دو تیم امروز مشغول کری خواندن برای هم بودند که در این بین صحنه های جالبی در زمین شماره 2 آزادی رقم خورد.

رویایی استقلال نساجی پیش از جدال روز جمعه