سوپرگل گرت بیل در سیگنال ایدونا پارک (عکس) سوپرگل گرت بیل در سیگنال ایدونا پارک (عکس) به گزارش "ورزشی ها"، از هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا، رئال و دورتموند در ورزشگاه سیگنال ایدوناپارک به مصاف هم رفته اند که نیمه اول این مسابقه با تک گل گرت بیل به سود کهکشانی ها خاتمه یافت

سوپرگل گرت بیل در سیگنال ایدونا پارک (عکس)

به گزارش "ورزشی ها"، از هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا، رئال و دورتموند در ورزشگاه سیگنال ایدوناپارک به مصاف هم رفته اند که نیمه اول این مسابقه با تک گل گرت بیل به سود کهکشانی ها خاتمه یافت.

 

بیل دقیقه 18 بازی سانتر کارواخال را بدون درنگ و با یک ضربه والی استثنایی به طاق دروازه دورتموند چسباند:

 

 

 

 

 

 

سوپرگل گرت بیل در سیگنال ایدونا پارک (عکس)