ترکیب اصلی دورتموند – رئال مادرید ترکیب اصلی دورتموند – رئال مادرید  به گزارش "ورزشی ها"، رئال مادرید برای شکستن طلسم سیگنال ایدونا پارک کار آسانی برابر زنبورها نخواهد داشت

ترکیب اصلی دورتموند – رئال مادرید

 

به گزارش "ورزشی ها"، رئال مادرید برای شکستن طلسم سیگنال ایدونا پارک کار آسانی برابر زنبورها نخواهد داشت.

 

دورتموند: بورکی- پیزچک- سوکراتیس- توپراک- تولیان- کاسترو- شاهین- گوتزه- یارمولنکو- فیلیپ- اوبامیانگ

 

رئال مادرید: ناواس- کارواخال- واران- راموس- ناچو- کاسمیرو- کروس- مودریچ- ایسکو- گرت بیل- رونالدو

ترکیب اصلی دورتموند – رئال مادرید