پروژه تمدید قرارداد دخیا با یونایتد کلید خورد پروژه تمدید قرارداد دخیا با یونایتد کلید خورد به گزارش "ورزشی ها"، گلر 26 ساله در تابستان سال 2015 در آستانه پیوستن به رئال بود و تنها ارسال دیرهنگام مدارک باعث شد تا این انتقال نهایی نشود

پروژه تمدید قرارداد دخیا با یونایتد کلید خورد

به گزارش "ورزشی ها"، گلر 26 ساله در تابستان سال 2015 در آستانه پیوستن به رئال بود و تنها ارسال دیرهنگام مدارک باعث شد تا این انتقال نهایی نشود. رئال پس از آن نیز دنبال به خدمت گرفتن دخیا بوده؛ ولی به نظر مسئولین باشگاه خیلی هم به خرید او مطمئن نبودند و تلاش جدی در این زمینه انجام نگرفته است.

 

 

 

قرارداد فعلی دخیا با یونایتد در سال 2019 به پایان می‌رسد و یونایتد برای اینکه مانع تلاش دوباره رئال شود، قصد دارد قرارداد گلر 26 ساله را تمدید کند. پیش از این دخیا گفته بود که بازی کردن در الدترافورد برای او یک رویاست و قصد دارد سال ها در این تیم بماند.

پروژه تمدید قرارداد دخیا با یونایتد کلید خورد