رئیس یوونتوس امروز در دادگاه محکوم خواهد شد رئیس یوونتوس امروز در دادگاه محکوم خواهد شد به گزارش "ورزشی ها"، دادگاه فدراسیون ایتالیا در رم، امروز جلسه دادخواهی این پرونده را آغاز خواهد کرد و دادستان در قبال تخلف آنیلی، 2 سال و نیم محرومیت و 50 هزار یورو جریمه برای رئیس باشگاه یووه می‌خواهد

رئیس یوونتوس امروز در دادگاه محکوم خواهد شد

به گزارش "ورزشی ها"، دادگاه فدراسیون ایتالیا در رم، امروز جلسه دادخواهی این پرونده را آغاز خواهد کرد و دادستان در قبال تخلف آنیلی، 2 سال و نیم محرومیت و 50 هزار یورو جریمه برای رئیس باشگاه یووه می‌خواهد. طبق ادعای گاتزا، آنیلی و وکلایش بسیار خوشبین هستند و معتقدند که دادستان بیش از 1 سال برایشان محرومیت در نظر نخواهد گرفت.

 

 

 

با این حال این محرومیت هیچ تاثیری روی عملکرد او به عنوان رئیس باشگاه یوونتوس و یا انتخابش به عنوان رئیس اتحادیه باشگاه های فوتبال اروپا نخواهد داشت. همچنین دادستان، 300 هزار یورو جریمه برای یوونتوس، برگزاری دو بازی پشت درهای بسته را درخواست کرده است و باید دید که در نهایت قاضی چه حکمی اعلام خواهد کرد.

 

چندین عضو طرفداران دو آتشه یووه به دست داشتن در جنایت های سازمان یافته متهم هستند.

 

رئیس یوونتوس امروز در دادگاه محکوم خواهد شد