ترکیب اصلی اینترمیلان و جنووا ترکیب اصلی اینترمیلان و جنووا به گزارش "ورزشی ها"، پس از تساوی چهارشنبه گذشته در زمین بولونیا اینتر برای حفظ فاصله دو امتیازی با ناپولی و یوونتوس صدرنشین محکوم به پیروزی در این مسابقه است

ترکیب اصلی اینترمیلان و جنووا

به گزارش "ورزشی ها"، پس از تساوی چهارشنبه گذشته در زمین بولونیا اینتر برای حفظ فاصله دو امتیازی با ناپولی و یوونتوس صدرنشین محکوم به پیروزی در این مسابقه است.

 

 

اینتر: هندانوویچ، دامبروزیو، میراندا، اسکرینیار، دالبرت، واله رو، بروزوویچ، وسینو، کاندروا، ایکاردی، پریشیچ

 

 

جنووا: پرین، بیراسکی، روستینی، زوکانویچ، لازوویچ، ولوسو، کوفیه، لاکسات، ریچی، تارابت، پلگری

 

ترکیب اصلی اینترمیلان و جنووا