وقتی دایی داور را به دوئل دعوت کرد وقتی دایی داور را به دوئل دعوت کرد به گزارش "ورزش‌سه"، علی دایی در ثانیه های پایانی بازی تیمش مقابل پارس جم با اعلام ضربه ی پنالتی توسط زرگر سه امتیاز شیرین را با تک امتیاز عوض کرد تا در نشست خبری بعد از بازی با تمام توان به داور بازی و عملکردش بتازد

وقتی دایی داور را به دوئل دعوت کرد

به گزارش "ورزش‌سه"، علی دایی در ثانیه های پایانی بازی تیمش مقابل پارس جم با اعلام ضربه ی پنالتی توسط زرگر سه امتیاز شیرین را با تک امتیاز عوض کرد تا در نشست خبری بعد از بازی با تمام توان به داور بازی و عملکردش بتازد.


شهریار که ظاهراً نسبت به این داور ذهنیت روشنی نداشت، در همان نیمه ی اول هر از گاهی به تصمیات داور معترض می شد که داور چهارم و ناظر بازی با تذکرهای خود او را به آرامش دعوت می کردند. اما نیمه ی دوم ماجرای دیگری داشت و زرگر با سوت هایی که زد، شعله ی اعتراضات دایی را برافروخت به طوریکه فریادهای آتشین شهریار روی سکوها و جایگاه خبرنگاران نیز شنیده می شد.


وقتی در دقیقه 3+90 زرگر روی یک صحنه ی مشکوک به سود پارس جم اعلام پنالتی کرد، دایی بسان یک آتشفشان فوران کرد و تا میانه های زمین پیش رفت به طوریکه دامنه های اعتراضاتش، مهدی تارتار را هم گرفت. سرمربی سایپا در مورد پنالتی بودن یا نبودن آن صحنه طوری تارتار را به مقدسات قسم می داد که سرمربی پارس جم کاری جز سکوت تاییدآمیز در برابر قسامه ی دایی انجام نداد.


اما این پایان ماجرا نبود و وقتی زرگر سوت پایان بازی را به صدا درآورد، اکثر نارنجی پوشان به سمتش یورش بردند تا مراتب اعتراض خود را به نحوه ی قضاوتش اعلام کنند. دایی نیز به سمت داور رفت و به نظر می رسید او برای آرام کردن بازیکنانش پیش قدم شده اما شهریار به بازیگر اول این اعتراضات مبدل شد و داور را به دوئل دعوت کرد. او با فریادهاش به زرگر گفت: « اگر آن صحنه پنالتی بود، دیگر روی نیمکت سایپا نمی نشینم و اگر پنالتی نبود، شما دیگر داوری نکن! » این صحبت های دایی تنها لبخند زرگر را در پی داشت که همین  امر موجب شد عصبانیت شهریار تشدید شود.


این عصبانیت به نشست خبری بعد از بازی هم کشید و دایی همه ی اعتراضاتش را مقابل دوربین رسانه ها علنی کرد. نکته ی جالب ماجرا آنجایی بود که دایی علی رغم همه ی عصبانیتش، از زمان ترک سالن کنفرانس تا سوار شدن تا خودرویش دست کم با 20 هوادار مشتاقش سلفی گرفت و عجیب تر اینکه در تک تک عکس هایش لبخند بر لب داشت تا عکس های یادگاری طرفدرانش خراب شود!

وقتی دایی داور را به دوئل دعوت کرد