واکنش سیمئونه به بازگشت دوباره دیگو کاستا واکنش سیمئونه به بازگشت دوباره دیگو کاستا  به گزارش "ورزشی ها"، بازگشت دیگو کاستا بدان معناست که اتلتیکومادرید در خط حمله خود به جز این مهاجم گلزن از بازیکنانی چون گریزمان، کوره‌آ، گامیرو و ویتو بهره می برد؛ اما سیمئونه به این موضوع با دید مثبت نگاه می کند

واکنش سیمئونه به بازگشت دوباره دیگو کاستا

 

به گزارش "ورزشی ها"، بازگشت دیگو کاستا بدان معناست که اتلتیکومادرید در خط حمله خود به جز این مهاجم گلزن از بازیکنانی چون گریزمان، کوره‌آ، گامیرو و ویتو بهره می برد؛ اما سیمئونه به این موضوع با دید مثبت نگاه می کند.

 

 

 

 

سیمئونه گفت: "من به این موضوع به مثابه یک مشکل نکاه نمی کنیم. برعکس، تیم های مهم و بزرگ با حضور بازیکنان بزرگ پیشرفت کرده و رشد می کنند و بازیکنان بزرگ هم می دانند که برای در ترکیب اصلی قرار گرفتن در تیم های بزرگ همیشه رقابت وجود دارد، پس کاستا به رشد تیم کمک خواهد کرد.

 

از نظر من کاملا مشخص است که باشگاه اتلتیکومادرید در حال رشد کردن است و به بازیکنانی نیاز دارد که از نحوه رقابت کردن در هنگام حضور در تیم های بزرگ آگاهند."

واکنش سیمئونه به بازگشت دوباره دیگو کاستا