امیرحسین صادقی به جمع پیکانی‌‌ها بازگشت  امیرحسین صادقی به جمع پیکانی‌‌ها بازگشت  به گزارش "ورزشی ها"، یکی دو روز مانده تا دیدار حساس پیکانی ها برابر پرسپولیس، کادرفنی خودروسازان عذر امیرحسین صادقی را از حضور در تمرینات این تیم خواست تا به نوعی شائبه اخراج او از جمع پیکانی ها قوت بگیرد؛ اما چند روز پس از این اتفاق، مجید جلالی رای به بازگشت مدافع سابقا آبی پوش فوتبال ایران داد تا او از امروز حضور دوباره ای در جمع پیکانی ها داشته باشد و بدین ترتیب امیرحسین صادقی از امروز در تمرین این تیم حضور یافت تا در صورت صلاحدید در دیدار بعدی پیکانی ها به میدان برود

امیرحسین صادقی به جمع پیکانی‌‌ها بازگشت 

به گزارش "ورزشی ها"، یکی دو روز مانده تا دیدار حساس پیکانی ها برابر پرسپولیس، کادرفنی خودروسازان عذر امیرحسین صادقی را از حضور در تمرینات این تیم خواست تا به نوعی شائبه اخراج او از جمع پیکانی ها قوت بگیرد؛ اما چند روز پس از این اتفاق، مجید جلالی رای به بازگشت مدافع سابقا آبی پوش فوتبال ایران داد تا او از امروز حضور دوباره ای در جمع پیکانی ها داشته باشد و بدین ترتیب امیرحسین صادقی از امروز در تمرین این تیم حضور یافت تا در صورت صلاحدید در دیدار بعدی پیکانی ها به میدان برود.

امیرحسین صادقی به جمع پیکانی‌‌ها بازگشت