تاج در اولین بازی تاریخ فوتبالش برابر ذوب آهن تاج در اولین بازی تاریخ فوتبالش برابر ذوب آهن به گزارش "ورزشی ها"، تاجی ها که به خاطر باخت سنگین 6-0 برابر پرسپولیس روحیه خوبی نداشتند، در 4 هفته متوالی بعد از آن شکست، برنده شده و جالب این که بازیکنان جوانتری مثل هادی نراقی، مسعود مژدهی، و حسن روشن که بین 18 تا 21 سال داشتند، در این بازی ها خوش درخشیدند

تاج در اولین بازی تاریخ فوتبالش برابر ذوب آهن

به گزارش "ورزشی ها"، تاجی ها که به خاطر باخت سنگین 6-0 برابر پرسپولیس روحیه خوبی نداشتند، در 4 هفته متوالی بعد از آن شکست، برنده شده و جالب این که بازیکنان جوانتری مثل هادی نراقی، مسعود مژدهی، و حسن روشن که بین 18 تا 21 سال داشتند، در این بازی ها خوش درخشیدند. در بازی برابر تیم  ذوب آهن 3 ستاره جوان درخشیدند، هادی نراقی 2 پاس گل داد و حسن روشن و مسعود مزدهی هم 2 گل تیم فوتبال تاج را در آن بازی زدند.

 

 

تاج در اولین بازی تاریخ فوتبالش برابر ذوب آهن