فاش شدن مبلغ عجیب پیشنهاد بارسا برای کوتینیو فاش شدن مبلغ عجیب پیشنهاد بارسا برای کوتینیو  به گزارش "ورزشی ها"، در تابستان امسال بارها اخباری مبنی بر پیشنهادهای مختلف بارسا حتی تا مبلغ 200 میلیون یورو نیز برای جذب کوتینیو شنیده شد که در نهایت مورد قبول مرسی سایدی ها قرار نگرفت

فاش شدن مبلغ عجیب پیشنهاد بارسا برای کوتینیو

 

به گزارش "ورزشی ها"، در تابستان امسال بارها اخباری مبنی بر پیشنهادهای مختلف بارسا حتی تا مبلغ 200 میلیون یورو نیز برای جذب کوتینیو شنیده شد که در نهایت مورد قبول مرسی سایدی ها قرار نگرفت.

 

اما بارتومئو امروز پرده از رقمی برداشت که از قرارداد دمبله نیز پایین تر بوده و احتمال پذیرش آن از سوی مدیران لیورپول ساده انگارانه بوده است.

 

 

 

 

بارتومئو گفت: "من نمی خواهم بگویم ما چقدر برای او پیشنهاد دادیم؛ اما لیورپول 200 میلیون یورو می خواست و ما حتی نمی خواستیم 150 میلیون یورو ارائه دهیم.

 

مبلغ پیشنهادی ما به کوتینیو کمتر از 100 میلیون یورو بود که با بندهای مختلفی که قرار بود در قرارداد او گنجانده شود به 120 میلیون یورو می رسید.

 

همه می خواستند بازیکنان خود را گران تر از نیمار بفروشند؛ اما ما باید به قوانین احترام گذاشته و روی سطوح پایه خود سرمایه گذاری کنیم."

فاش شدن مبلغ عجیب پیشنهاد بارسا برای کوتینیو