بازگشت شجاعِ سرخپوش به اصفهان بازگشت شجاعِ سرخپوش به اصفهان به گزارش "ورزشی ها"، شجاع خلیل زاده خیلی زودتر از آنچه که تصور می‌شدف توانست خود را با شرایط پرسپولیس تطبیق دهد و در هفته‌های گذشته کمترین نوسان را در جمع سرخپوشان داشته است

بازگشت شجاعِ سرخپوش به اصفهان

به گزارش "ورزشی ها"، شجاع خلیل زاده خیلی زودتر از آنچه که تصور می‌شدف توانست خود را با شرایط پرسپولیس تطبیق دهد و در هفته‌های گذشته کمترین نوسان را در جمع سرخپوشان داشته است. او اکنون خود را مهیای جدالی دوباره در فصل جدید می‌کند و البته این بار باید برای تقابل با تیم سابقش مهیا شود. شجاع خلیل زاده که حدود 5 فصل را با پیراهن سپاهان به میدان رفته بود، در نهایت در لیگ هفدهم به خواسته قلبی‌اش رسید و به پرسپولیس آمد. او این بار با شماره 3 سرخپوشان باید مقابل خط حمله سپاهان قرار گیرد و امیدوار است با شناختی که از جو آن تیم دارد، بتواند نقش موثری در موفقیت و بازگشت به کورس پرسپولیس ایفا کند.

بازگشت شجاعِ سرخپوش به اصفهان