جباری از لیست استقلال خط خورد جباری از لیست استقلال خط خورد به گزارش "ورزشی ها"، حضور مجتبی جباری که از سوی افتخاری اخراج شده است، در تمرین امروز استقلال این نوید را داد که ممکن است مشکلات این تیم پیش از بازی حساس برابر ذوب آهن کمتر شود اما موضوع این است که جباری تنها نظاره گر تمرین بود و اصلا در آن شرکت نکرد

جباری از لیست استقلال خط خورد

به گزارش "ورزشی ها"، حضور مجتبی جباری که از سوی افتخاری اخراج شده است، در تمرین امروز استقلال این نوید را داد که ممکن است مشکلات این تیم پیش از بازی حساس برابر ذوب آهن کمتر شود اما موضوع این است که جباری تنها نظاره گر تمرین بود و اصلا در آن شرکت نکرد.


جباری بدون اینکه کاری به تمرین استقلال داشته باشد تنها در گوشه ای از زمین نظارگر عملکرد هم تیمی هایش بود تا ثابت شود مشکلات این تیم هنوز پابرجا است.


جباری با این شرایط در لیست 18 نفره استقلال جایی ندارد و با تیم هم راهی اردوی قبل از بازی با ذوب آهن نشد.

جباری از لیست استقلال خط خورد