شجاعیان و شهباززاده همچنان دور از تمرین گروهی شجاعیان و شهباززاده همچنان دور از تمرین گروهی به گزارش "ورزشی ها"، سجاد شهباززاده و داریوش شجاعیان امروز هم در زمین شماره 2 آزادی حاضر شدند؛ اما شرایط حضور در تمرین گروهی را نداشتند و تنها به صورت اختصاصی تمرین کردند

شجاعیان و شهباززاده همچنان دور از تمرین گروهی

به گزارش "ورزشی ها"، سجاد شهباززاده و داریوش شجاعیان امروز هم در زمین شماره 2 آزادی حاضر شدند؛ اما شرایط حضور در تمرین گروهی را نداشتند و تنها به صورت اختصاصی تمرین کردند.


این 2 بازیکن مدت ها است که شرایط حضور در تمرین گروهی را ندارند و به طور قطع به بازی فردا برابر ذوب آهن در هفته هفتم لیگ برتر نخواهند رسید.


امید ابراهیمی، مجید حسینی و پژمان منتظری هم دیگر بازیکنانی هستند که به طور قطع بازی با ذوب آهن را از دست داده اند.

شجاعیان و شهباززاده همچنان دور از تمرین گروهی