رحمتی باز هم در تمرینات استقلال حاضر نشد رحمتی باز هم در تمرینات استقلال حاضر نشد به گزارش "ورزشی ها"، با اتفاقات رخ داده در برنامه 90 بسیاری منتظر بودند تا واکنش سیدمهدی رحمتی را در قبال بازگشت یا عدم بازگشت به تمرینات استقلال ببینند که کاپیتان اول آبی ها برخلاف مجتبی جباری دیگر بازیکن منع شده از تمرینات زیر بار حضور در جمع بازیکنان نرفت تا آخرین تمرین آماده سازی استقلال بدون رحمتی برگزار شود

رحمتی باز هم در تمرینات استقلال حاضر نشد

به گزارش "ورزشی ها"، با اتفاقات رخ داده در برنامه 90 بسیاری منتظر بودند تا واکنش سیدمهدی رحمتی را در قبال بازگشت یا عدم بازگشت به تمرینات استقلال ببینند که کاپیتان اول آبی ها برخلاف مجتبی جباری دیگر بازیکن منع شده از تمرینات زیر بار حضور در جمع بازیکنان نرفت تا آخرین تمرین آماده سازی استقلال بدون رحمتی برگزار شود.


رحمتی که در برنامه 90 با واقعیات تلخ دلیل منع حضور در تمرینات استقلال روبرو شد و با بر زبان آوردن جمله "من هنگ کردم" شوکه شدن خود از صحبت ها و نقل قول های مطرح شده توسط ملکی از جانب منصوریان را نشان داد، امروز باز هم به تمرینات نیامد تا ثابت شود او تا زمانی که کاملا وضعیتش از جانب باشگاه مشخص نشود، برنمی گردد.


با غیبت رحمتی در تمرین امروز که آخرین جلسه تمرینی استقلال بود، باید خروج او از فهرست 18 نفره استقلال برای بازی با ذوب آهن و شاگردان امیر قلعه نویی را قطعی دانست. اتفاقی که سیدحسین حسینی را همچون بازی با پارس جنوبی به عنوان گلر اول استقلال معرفی می کند تا این دروازه بان در یکی از سرنوشت سازترین مصاف های تاریخ باشگاه استقلال بتواند زمینه بقای منصوریان مقابل مردی که خود او را به استقلال آورد، فراهم کند.

رحمتی باز هم در تمرینات استقلال حاضر نشد