بازگشت مدافع مصدوم به ترکیب استقلال  بازگشت مدافع مصدوم به ترکیب استقلال  به گزارش "ورزشی ها"، سیدمجید حسینی مدافع جوان و کلیدی استقلال چند هفته ای هست دچار مصدومیت شده تا غیبت او در کنار منتظری تاثیر فراوانی در عملکرد ساختار تدافعی داشته باشد

بازگشت مدافع مصدوم به ترکیب استقلال 

به گزارش "ورزشی ها"، سیدمجید حسینی مدافع جوان و کلیدی استقلال چند هفته ای هست دچار مصدومیت شده تا غیبت او در کنار منتظری تاثیر فراوانی در عملکرد ساختار تدافعی داشته باشد. او در آستانه بازی حساس با ذوب آهن به تمرینات گروهی تیم اضافه شد بلکه بازگشت او بتواند کمی از مشکلات را بکاهد.


منصوریان که این روزها تحت فشار شدیدی قرار دارد برای سرو سامان دادن به وضعیت دفاعی خود از کادر پزشکی درخواست کرده بود که به هر شکلی شده زمینه بازگشت حسینی را فراهم کند که با بازگشت او به تمرینات حالا امیدواری ها برای قرار گرفتن این بازیکن در کنار پادووانی بیشتر از قبل شده است؛ گرچه قرار شد امروز در تمرین از حسینی تست نهایی گرفته شود.

بازگشت مدافع مصدوم به ترکیب استقلال