ترمیم وضعیت نور ورزشگاه گسترش فولاد (عکس) ترمیم وضعیت نور ورزشگاه گسترش فولاد (عکس) به گزارش "ورزشی ها"، دکل های سیستم روشنایی استادیوم اختصاصی گسترش فولاد پس از انجام آزمایش های نهایی، جای گذاری و آماده نصب پروژکتور شد

ترمیم وضعیت نور ورزشگاه گسترش فولاد (عکس)

به گزارش "ورزشی ها"، دکل های سیستم روشنایی استادیوم اختصاصی گسترش فولاد پس از انجام آزمایش های نهایی، جای گذاری و آماده نصب پروژکتور شد. تمامی مراحل ساخت و نصب این دکل ها، در شرکت های تابعه مجموعه گسترش فولاد تبریز صورت گرفته است.


پیش از این، سازمان لیگ انتقادهایی را به وضعیت نور ورزشگاه بنیان دیزل تبریز داشت که مسئولان گسترش فولاد در صدد رفع این مشکل برآمدند.

 

 

ترمیم وضعیت نور ورزشگاه گسترش فولاد (عکس)