رحمتی بعد از گل خورده استقلال چه کرد (عکس) رحمتی بعد از گل خورده استقلال چه کرد (عکس) به گزارش "ورزشی ها"، بعد از این که علیرضا منصوریان با قاطعیت کنار گذاشتن دو کاپیتان اول و دوم استقلال را به گردن هیات مدیره انداخت و مدعی شد منع شدن رحمتی و جباری از تمرین با استقلال تصمیم ملکی بود، عضو هیات مدیره باشگاه به روی خط آمد و گفت منصوریان در جلسه چند شب قبل با پیش کشیدن خنده های رحمتی بعد از پنالتی پارس جنوبی و گل دومی که استقلال دریافت کرد، همین طور قهر او از نشست فنی خواستار کنار گذاشته شدن این بازیکن شده است

رحمتی بعد از گل خورده استقلال چه کرد (عکس)

به گزارش "ورزشی ها"، بعد از این که علیرضا منصوریان با قاطعیت کنار گذاشتن دو کاپیتان اول و دوم استقلال را به گردن هیات مدیره انداخت و مدعی شد منع شدن رحمتی و جباری از تمرین با استقلال تصمیم ملکی بود، عضو هیات مدیره باشگاه به روی خط آمد و گفت منصوریان در جلسه چند شب قبل با پیش کشیدن خنده های رحمتی بعد از پنالتی پارس جنوبی و گل دومی که استقلال دریافت کرد، همین طور قهر او از نشست فنی خواستار کنار گذاشته شدن این بازیکن شده است.


افشاگری بی سابقه اسرار محرمانه استقلال باعث شد تا هم رحمتی هم تمام طرفداران باشگاه "هنگ" کنند. این مسائل این سئوال را در اذهان ایجاد کرد که واقعا کاپیتان اول آبی ها در نیمکت استقلال در جم این رفتار را داشته است؟ برای کشف حقیقت بهترین ابزار، لنز دوربین های حاضر در ورزشگاه تختی جم بود که عکاس ورزشی ها، امیرحسین خیرخواه با شکار صحنه های رقم خورده در هنگام پنالتی پارسی ها به افشای واقعیت پنهان آن لحظه پرداخت.


صحنه ای که مهدی رحمتی بدون این که خنده ای بر لب داشته باشد با کوبیدن دو دست بر سر هنگام اعلام پنالتی و بعد هم بلند شدن از روی نیمکت به خاطر هیجان سیو خوب سیدحسین حسینی در ضربه پنالتی هیچ نشانی از شادی نداشت برعکس از همه بازیکنان نیز ناراحت تر بود. فرم به فرم این تصاویر نشان می دهد که دلیل مطرح شده برای کنار گذاشتن این بازیکن از استقلال حال از زبان هر فرد مسئول در باشگاه اصلا واقعیت ندارد و رحمتی حداقل در آن صحنه خنده ای بر لب نداشته است.

 

 

رحمتی بعد از گل خورده استقلال چه کرد (عکس)