سردارجنگل میزبان جدال سپیدرود با استقلال  سردارجنگل میزبان جدال سپیدرود با استقلال  به گزارش "ورزشی ها"،روند بازسازی ورزشگاه شهید عضدی خیلی کند پیش می رود از همین رو در آستانه بازی حساس با استقلال باشگاه سپیدرود امیدوار است بتواند از تیم پرطرفدار پایتخت در ورزشگاه سردار جنگل میزبانی کند؛ ورزشگاهی که در ماه های گذشته مورد مرمت و بازسازی چمن و سکوها قرار گرفته است

سردارجنگل میزبان جدال سپیدرود با استقلال 

به گزارش "ورزشی ها"،روند بازسازی ورزشگاه شهید عضدی خیلی کند پیش می رود از همین رو در آستانه بازی حساس با استقلال باشگاه سپیدرود امیدوار است بتواند از تیم پرطرفدار پایتخت در ورزشگاه سردار جنگل میزبانی کند؛ ورزشگاهی که در ماه های گذشته مورد مرمت و بازسازی چمن و سکوها قرار گرفته است.

 


روند بازسازی ورزشگاه سردار جنگل حاکی از آن است که اسکوربرد به زودی نصب خواهد شد و  چمن ورزشگاه آماده بهره‌برداری است. از سوی دیگر جایگاه خبرنگاران، جایگاه ویژه و رختکن‌ها هم مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به نظر می‌رسد کمتر از یک هفته زمان لازم دارد تا کاملا آماده شود؛ به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که این ورزشگاه به زودی آماده بهره‌برداری می‌شود تا تیم سپیدرود در این ورزشگاه به استقبال تیم استقلال برود.


به این ترتیب پیش بینی می شود مصاف دو تیم در هفته آینده با استقبال خوبی از سوی طرفداران روبه رو شود و سکوهای این ورزشگاه پر از جمعیت طرفداران دو تیم شود تا بر جذابیت های این مصاف حساس افزوده شود.

سردارجنگل میزبان جدال سپیدرود با استقلال