پوگبا: مایکل کریک مربی من در یونایتد است! پوگبا: مایکل کریک مربی من در یونایتد است!  به گزارش "ورزشی ها"، پوگبا که در حال حاضر به علت مصدومیت از ترکیب تیمش دور است، اعتراف کرد که نکات زیادی را از هافبک های یونایتد فرا گرفته است

پوگبا: مایکل کریک مربی من در یونایتد است!

 

به گزارش "ورزشی ها"، پوگبا که در حال حاضر به علت مصدومیت از ترکیب تیمش دور است، اعتراف کرد که نکات زیادی را از هافبک های یونایتد فرا گرفته است.

 

پوگبا گفت: "من چیزهای زیادی از کریک و اسکولز آموختم و هنوز نیز در حال یادگیری از کریک هستم؛ زیرا او یک نمونه بسیار خوب برای من است و من در تمرینات همیشه به او نگاه می کنم.

 

 

 

 

همیشه به نصیحت های کریک گوش می کنم و او معمولا قبل از بازی ها نکاتی را به من گوشزد کرده و باعث آرامش من می شود. صادقانه بگویم که کریک مانند مربی من در یونایتد است و من از او پیروی می کنم.

 

شاید اسکولز دیگر اینجا نباشد؛ اما وقتی من جوان تر بودم خیلی به بازی او توجه می کردم و حضور کنار او برای هر بازیکن جوانی یک رویاست."

پوگبا: مایکل کریک مربی من در یونایتد است!