غیبت رحمتی و جباری در تمرین استقلال غیبت رحمتی و جباری در تمرین استقلال به گزارش "ورزشی ها"، مهدی رحمتی و مجتبی جباری همانطور که قبلا وعده داده بودند تا مقصران اخراج شان از استقلال عذرخواهی نکنند و دلیل این تصمیم شان را نگویند حاضر نیستند در تمرینات شرکت کنند

غیبت رحمتی و جباری در تمرین استقلال

به گزارش "ورزشی ها"، مهدی رحمتی و مجتبی جباری همانطور که قبلا وعده داده بودند تا مقصران اخراج شان از استقلال عذرخواهی نکنند و دلیل این تصمیم شان را نگویند حاضر نیستند در تمرینات شرکت کنند. آنها امروز وعده خود را عملی کردند.


تمرین امروز استقلال در غیاب رحمتی و جباری هم اکنون در حال برگزاری است و مهدی رحمتی و مجتبی جباری در آن حضور ندارند.


این در حالی است که امروز منصوریان رسما از افتخاری درخواست کرد که دو کاپیتان تیمش را به تمرینات برگرداند.

غیبت رحمتی و جباری در تمرین استقلال