بارسا یک تیم محلی و غیرقابل قیاس با رئال است! بارسا یک تیم محلی و غیرقابل قیاس با رئال است! به گزارش "ورزشی ها"، گاتی سالهاست که در مادرید سکونت دارد و عشق او به رئال مثال زدنی است

بارسا یک تیم محلی و غیرقابل قیاس با رئال است!

به گزارش "ورزشی ها"، گاتی سالهاست که در مادرید سکونت دارد و عشق او به رئال مثال زدنی است. او در برنامه های مختلف تلویزیونی به عنوان کارشناس سابق فعالیت دارد و تا سال گذشته یکی از میهمانان ثابت برنامه معروف ال چیرینگیتو بود.

 

 

 

 

گاتی در مصاحبه با تلویزیون آرژانتین در مورد بهترین بازیکن تاریخ گفت:« پله فراتر از همه است. او را باید از دیگران جدا کرد. من مقابل او بازی کرده ام و باید بگویم که مثل یک پلنگ بود. مسی اگر آن زمان بازی می کرد، دوام نمی آورد چون مدافعان، خیلی خشن تر از حالا بودند.»

 

بارسا و رئال:« بارسا یک تیم محلی است که قابل قیاس با رئال مادرید نیست. اصلا حرفش را هم نزنید.»

 

 

بارسا یک تیم محلی و غیرقابل قیاس با رئال است!