مصدومیت نگران کننده هافبک رئال (عکس) مصدومیت نگران کننده هافبک رئال (عکس) به گزارش "ورزشی ها"، کوواچیچ که امروز با صلاحدید زیدان از ابتدا و به جای کروس به میدان رفته بود در اواسط نیمه اول دچار مصدومیت شد و تقاضای تعویض کرد

مصدومیت نگران کننده هافبک رئال (عکس)

به گزارش "ورزشی ها"، کوواچیچ که امروز با صلاحدید زیدان از ابتدا و به جای کروس به میدان رفته بود در اواسط نیمه اول دچار مصدومیت شد و تقاضای تعویض کرد. او با چشمانی اشک بار زمین بازی را ترک گفت و کروس به جای او به میدان آمد. اینگونه به نظر می رسد که مصدومیت کواچیچ شدید باشد و او قطعا بازی شنبه شب برابر سوسیداد را از دست خواهد داد.

 

 

 

 

 

مصدومیت نگران کننده هافبک رئال (عکس)