فابرگاس: این نتیجه روزی به درد ما می خورد فابرگاس: این نتیجه روزی به درد ما می خورد  به گزارش "ورزشی ها"، بعد از یک سال غیبت، شاگردان کونته موفق شدند بازگشت به لیگ قهرمانان را با زدن 6 گل به حریف آذربایجانی جشن بگیرند

فابرگاس: این نتیجه روزی به درد ما می خورد

 

به گزارش "ورزشی ها"، بعد از یک سال غیبت، شاگردان کونته موفق شدند بازگشت به لیگ قهرمانان را با زدن 6 گل به حریف آذربایجانی جشن بگیرند.

 

 

 

 

فابرگاس گفت: "نمایش زیبایی ارائه داده و نتیجه خوبی گرفتیم. ممکن است این تعداد گل در روز پایانی به ما کمک کند.

 

از همان ابتدای بازی تا پایان نمایش خوبی داشتیم و من خیلی خوشحالم با احترام به رقیب در میدان حاضر شدیم؛ اما معتقدم می توانستیم گلهای بیشتری بزنیم. سعی کردیم بازی خودمان را ارائه دهیم، زیرا می دانم یک شروع خوب خیلی مهم است."

فابرگاس: این نتیجه روزی به درد ما می خورد