ترکیب اصلی رئال مادرید – آپوئل ترکیب اصلی رئال مادرید – آپوئل  به گزارش "ورزشی ها"، کهکشانی ها برای کسب اولین 3 امتیاز خود کار خیلی دشواری برابر حریف گمنام ندارند

ترکیب اصلی رئال مادرید – آپوئل

 

به گزارش "ورزشی ها"، کهکشانی ها برای کسب اولین 3 امتیاز خود کار خیلی دشواری برابر حریف گمنام ندارند.

 

رئال مادرید: ناواس، کارواخال، ناچو، راموس، مارسلو، کاسمیرو، کواچیچ، مودریچ، ایسکو، گرت بیل، رونالدو

 

آپوئل: واترمن، رادو، واروس، لاگو، کارلاو، ابچیلو، ونسیوس، مورایس، آلونفیس، دی کامارو، سالای

ترکیب اصلی رئال مادرید – آپوئل