کارت بازی منوچهری صادر شد کارت بازی منوچهری صادر شد به گزارش "ورزشی ها"، امین منوچهری بعد از حضور مجدد علی کریمی به تیم نفت بازگشت و امروز کارت بازی این بازیکن صادر شد

کارت بازی منوچهری صادر شد

به گزارش "ورزشی ها"، امین منوچهری بعد از حضور مجدد علی کریمی به تیم نفت بازگشت و امروز کارت بازی این بازیکن صادر شد.

 


با این حساب امین منوچهری می تواند نفت را در بازی برابر گسترش فولاد همراهی کند، هرچند بعید است او بتواند بازی را در ترکیب اصلی شروع کند.

کارت بازی منوچهری صادر شد