واکنش آنچلوتی به عصبانیت ریبری از تعویض واکنش آنچلوتی به عصبانیت ریبری از تعویض به گزارش "ورزشی ها"، ریبری که معمولا میانه خوبی با تعویض شدن ندارد، هنگام نشستن روی نیمکت، پیراهن خود را با عصبانیت از تن خارج کرد و واکنشی کاملا منفی به تصمیم آنچلوتی نشان داد

واکنش آنچلوتی به عصبانیت ریبری از تعویض

به گزارش "ورزشی ها"، ریبری که معمولا میانه خوبی با تعویض شدن ندارد، هنگام نشستن روی نیمکت، پیراهن خود را با عصبانیت از تن خارج کرد و واکنشی کاملا منفی به تصمیم آنچلوتی نشان داد.

 

 

 

 

کارلتو که پیش از این نیز سابقه یکی دو مورد تنش با ریبری را داشته به خبرنگاران گفت:« ریبری یک کارت زرد داشت و با تعویض، سعی کردم از او محافظت کنم.

فرانک عصبانی بود ولی  باید از او بپرسم چرا چنین عکس العملی را از خود نشان داد. اینکه او از تعویض شدن ناراحت بود را درک می کنم؛ چون هر بازیکنی دوست دارد 90 دقیقه بازی کند؛ ولی نمی توانم حرکت او پس از تعویض شدن را درک کنم.»

 

 

واکنش آنچلوتی به عصبانیت ریبری از تعویض