اعلام زمان مسابقات هفته هفتم تا نهم لیگ برتر اعلام زمان مسابقات هفته هفتم تا نهم لیگ برتر به گزارش "ورزشی ها" و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ، تاریخ و محل برگزاری مسابقات هفته هفتم تا نهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است : هفته هفتم  صنعت نفت آبادان-فولاد خوزستان-31/06/96  - ورزشگاه تختی آبادان - ساعت 19:00    استقلال تهران-ذوب آهن اصفهان-29/06/96- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت  20:00    سپاهان اصفهان  -پرسپولیس تهران-30/06/96- ورزشگاه نقش جهان اصفهان - ساعت  20:00    پیکان تهران-نفت تهران  -31/06/96- ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت18:30    سیاه جامگان مشهد-گسترش فولاد تبریز-30/06/96-محل برگزاری بعدا اعلام می شود - ساعت 19:30  تراکتورسازی تبریز-پدیده خراسان-31/06/96 - ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت17:45    استقلال خوزستان-سپیدرود رشت-30/06/96-ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت 20:00    سایپـا تهران-پارس جنوبی جم-31/06/96- ورزشگاه  پاس قوامین تهران - ساعت 18:30    هفته هشتم – 4 مهر ماه 96گسترش فولاد-تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه بنیاد دیزل تبریز- ساعت 16:00    ذوب آهن اصفهان- سایپـا تهران- ورزشگاه فولاد شهر - ساعت 18:30    سیاه جامگان-پیکان تهران- محل برگزاری بعدا اعلام می شود- ساعت 18:00    نفت تهران-سپاهان اصفهان- ورزشگاه تختی تهران - ساعت 17:45    سپیدرود رشت--استقلال تهران  - ورزشگاه  سردار جنگل رشت - ساعت 16:15    پرسپولیس تهران-صنعت نفت آبادان- - ورزشگاه آزادی تهران- ساعت 19:00    فولاد خوزستان-استقلال خوزستان-ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت17:30    پارس جنوبی جم-پدیده خراسان- ورزشگاه  تختی جم - ساعت 18:30     هفته نهم  استقلال تهران-فولاد خوزستان-21/07/96- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت 17:00    پدیده خراسان-ذوب آهن اصفهان  -21/07/96-محل برگزاری بعدا اعلام می شود-ساعت 16:30                       استقلال خوزستان-پرسپولیس تهران-20/07/ 96- ورزشگاه غدیر اهواز - ساعت 17:00                           صنعت نفت آبادان-نفت تهران-21/07/96- ورزشگاه تختی آبادان- ساعت 17:15    پیکان تهران-گسترش فولاد تبریز-20/07/ 96 - ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت 16:00      سپاهان اصفهان-سیاه جامگان-20/07/96- ورزشگاه نقش جهان اصفهان- ساعت 17:00    سایپـا تهران-سپیدرود رشت-21/07/96   - ورزشگاه  پاس قوامین تهران - ساعت 16:00       تراکتورسازی تبریز-پارس جنوبی جم-21/07/96- ورزشگاه یادگار امام تبریز-ساعت 16:00

اعلام زمان مسابقات هفته هفتم تا نهم لیگ برتر

به گزارش "ورزشی ها" و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ، تاریخ و محل برگزاری مسابقات هفته هفتم تا نهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است :

 


هفته هفتم  


صنعت نفت آبادان-فولاد خوزستان-31/06/96  - ورزشگاه تختی آبادان - ساعت 19:00    
استقلال تهران-ذوب آهن اصفهان-29/06/96- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت  20:00    
سپاهان اصفهان  -پرسپولیس تهران-30/06/96- ورزشگاه نقش جهان اصفهان - ساعت  20:00    
پیکان تهران-نفت تهران  -31/06/96- ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت18:30    
سیاه جامگان مشهد-گسترش فولاد تبریز-30/06/96-محل برگزاری بعدا اعلام می شود - ساعت 19:30  
تراکتورسازی تبریز-پدیده خراسان-31/06/96 - ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت17:45    
استقلال خوزستان-سپیدرود رشت-30/06/96-ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت 20:00    
سایپـا تهران-پارس جنوبی جم-31/06/96- ورزشگاه  پاس قوامین تهران - ساعت 18:30  

 

 
هفته هشتم – 4 مهر ماه 96

گسترش فولاد-تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه بنیاد دیزل تبریز- ساعت 16:00    
ذوب آهن اصفهان- سایپـا تهران- ورزشگاه فولاد شهر - ساعت 18:30    
سیاه جامگان-پیکان تهران- محل برگزاری بعدا اعلام می شود- ساعت 18:00    
نفت تهران-سپاهان اصفهان- ورزشگاه تختی تهران - ساعت 17:45    
سپیدرود رشت--استقلال تهران  - ورزشگاه  سردار جنگل رشت - ساعت 16:15    
پرسپولیس تهران-صنعت نفت آبادان- - ورزشگاه آزادی تهران- ساعت 19:00    
فولاد خوزستان-استقلال خوزستان-ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت17:30    
پارس جنوبی جم-پدیده خراسان- ورزشگاه  تختی جم - ساعت 18:30    

 


هفته نهم  


استقلال تهران-فولاد خوزستان-21/07/96- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت 17:00    
پدیده خراسان-ذوب آهن اصفهان  -21/07/96-محل برگزاری بعدا اعلام می شود-ساعت 16:30                       
استقلال خوزستان-پرسپولیس تهران-20/07/ 96- ورزشگاه غدیر اهواز - ساعت 17:00                           
صنعت نفت آبادان-نفت تهران-21/07/96- ورزشگاه تختی آبادان- ساعت 17:15    
پیکان تهران-گسترش فولاد تبریز-20/07/ 96 - ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت 16:00      
سپاهان اصفهان-سیاه جامگان-20/07/96- ورزشگاه نقش جهان اصفهان- ساعت 17:00    
سایپـا تهران-سپیدرود رشت-21/07/96   - ورزشگاه  پاس قوامین تهران - ساعت 16:00       
تراکتورسازی تبریز-پارس جنوبی جم-21/07/96- ورزشگاه یادگار امام تبریز-ساعت 16:00

اعلام زمان مسابقات هفته هفتم تا نهم لیگ برتر