طارمی باز هم بهترین گلزن پرسپولیس طارمی باز هم بهترین گلزن پرسپولیس به گزارش "ورزشی ها"، به جز این 3 نفر احمدزاده هم 4 گله است؛ اما از حیث کیفیت گل ها به نظر می رسد عملکرد مهدی طارمی  بهتر از بقیه باشد !البته منشا هم از 3 گل خود 2 گل را در لیگ قهرمانان به ثمر رسانده است!1-مهدی طارمی : 4 گل (3 گل در لیگ ویک گل در لیگ قهرمانان)2-فرشاد احمدزاده : 4 گل (3 گل در لیگ یکی در سوپر جام)3- گادوین منشا 3 گل (یکی در لیگ 2 گل در لیگ قهرمانان )—علی علی پور 2 گل (یکی در لیگ یکی سوپر جام ویک گل در لیگ قهرمانان)5- شجاع خلیل زاده 2 گل (یکی در لیگ، یکی در لیگ قهرمانان)6-محسن مسلمان یک گل( سوپر جام)- کمال کامیابی نیا یک گل(لیگ) -وحید امیری  یک گل (لیگ)

طارمی باز هم بهترین گلزن پرسپولیس

به گزارش "ورزشی ها"، به جز این 3 نفر احمدزاده هم 4 گله است؛ اما از حیث کیفیت گل ها به نظر می رسد عملکرد مهدی طارمی  بهتر از بقیه باشد !


البته منشا هم از 3 گل خود 2 گل را در لیگ قهرمانان به ثمر رسانده است!


1-مهدی طارمی : 4 گل (3 گل در لیگ ویک گل در لیگ قهرمانان)


2-فرشاد احمدزاده : 4 گل (3 گل در لیگ یکی در سوپر جام)


3- گادوین منشا 3 گل (یکی در لیگ 2 گل در لیگ قهرمانان )

—علی علی پور 2 گل (یکی در لیگ یکی سوپر جام ویک گل در لیگ قهرمانان)


5- شجاع خلیل زاده 2 گل (یکی در لیگ، یکی در لیگ قهرمانان)


6-محسن مسلمان یک گل( سوپر جام)
- کمال کامیابی نیا یک گل(لیگ)
 -وحید امیری  یک گل (لیگ)

طارمی باز هم بهترین گلزن پرسپولیس