برنامه تکواندوکاران ایرانی در گرندپری مراکش برنامه تکواندوکاران ایرانی در گرندپری مراکش به گزارش "ورزشی ها"، برنامه کامل بازیهای تکواندوکاران به شرح زیر می باشد : 🔴 جمعه 31 شهریور : رقابت های اوزان +80 آقایان و -67 و +67 بانوان انجام میشود🔹سجاد مردانی تنها نماینده کشورمان در این روزاز ساعت 12:30 الی 16:30 : برگزاری مراحل مقدماتیادامه مراحل مقدماتی (شامل برگزاری مراحل یک هشتم و یک چهارم) از ساعت 18 الی 2122الی 30 دقیقه بامداد (دوازده و نیم شب) : برگزاری مرحله نیمه نهایی و فینالمراسم اهدا مدال بعد از پایان مسابقات انجام خواهد شد 🔵 شنبه 1 مهر : رقابت های اوزان -80 و -58 آقایان و -49 بانوان انجام میشود🔸محمد کاظمی و فرزان عاشورزاده دو نماینده ایران در وزن -58از ساعت 12:30 الی 16:30 : برگزاری مراحل مقدماتیادامه مراحل مقدماتی (شامل برگزاری مراحل یک هشتم و یک چهارم) از ساعت 18 الی 2122 الی 30 دقیقه بامداد (دوازده و نیم شب) : برگزاری مرحله نیمه نهایی و فینالمراسم اهدا مدال بعد از پایان مسابقات انجام خواهد شد ⚫️ یک شنبه 2 مهر : رقابت های اوزان -68 آقایان و -57 بانوان انجام خواهد شد🔸میرهاشم حسینی تنها نماینده ایران در وزن -68از ساعت 12:30 الی 15:30 : برگزاری مراحل مقدماتیادامه مراحل مقدماتی (شامل برگزاری مراحل یک هشتم و یک چهارم) از ساعت 17 الی 19:3020:30 الی 22:30 : برگزاری مرحله نیمه نهایی و فینالمراسم اهدا مدال بعد از پایان مسابقات انجام خواهد شد این مسابقات دارای گرید G4 میباشد و تکواندوکاران به شرح زیر امتیاز کسب خواهند کرد: نفر اول (مدال طلا): 40نفر دوم (مدال نقره): 24نفرات سوم (دو مدال برنز): 14

برنامه تکواندوکاران ایرانی در گرندپری مراکش

به گزارش "ورزشی ها"، برنامه کامل بازیهای تکواندوکاران به شرح زیر می باشد :

 

🔴 جمعه 31 شهریور :

 

رقابت های اوزان +80 آقایان و -67 و +67 بانوان انجام میشود


🔹سجاد مردانی تنها نماینده کشورمان در این روز

از ساعت 12:30 الی 16:30 : برگزاری مراحل مقدماتی
ادامه مراحل مقدماتی (شامل برگزاری مراحل یک هشتم و یک چهارم) از ساعت 18 الی 21

22الی 30 دقیقه بامداد (دوازده و نیم شب) : برگزاری مرحله نیمه نهایی و فینال
مراسم اهدا مدال بعد از پایان مسابقات انجام خواهد شد

 

🔵 شنبه 1 مهر :

 

رقابت های اوزان -80 و -58 آقایان و -49 بانوان انجام میشود


🔸محمد کاظمی و فرزان عاشورزاده دو نماینده ایران در وزن -58

از ساعت 12:30 الی 16:30 : برگزاری مراحل مقدماتی
ادامه مراحل مقدماتی (شامل برگزاری مراحل یک هشتم و یک چهارم) از ساعت 18 الی 21

22 الی 30 دقیقه بامداد (دوازده و نیم شب) : برگزاری مرحله نیمه نهایی و فینال
مراسم اهدا مدال بعد از پایان مسابقات انجام خواهد شد

 

⚫️ یک شنبه 2 مهر :

 

رقابت های اوزان -68 آقایان و -57 بانوان انجام خواهد شد
🔸میرهاشم حسینی تنها نماینده ایران در وزن -68

از ساعت 12:30 الی 15:30 : برگزاری مراحل مقدماتی
ادامه مراحل مقدماتی (شامل برگزاری مراحل یک هشتم و یک چهارم) از ساعت 17 الی 19:30

20:30 الی 22:30 : برگزاری مرحله نیمه نهایی و فینال
مراسم اهدا مدال بعد از پایان مسابقات انجام خواهد شد

 

این مسابقات دارای گرید G4 میباشد و تکواندوکاران به شرح زیر امتیاز کسب خواهند کرد:

 

نفر اول (مدال طلا): 40
نفر دوم (مدال نقره): 24
نفرات سوم (دو مدال برنز): 14.4
نفرات پنجم: 8.64
نفرات نهم: 6.05
نفرات هفدهم: 4.23

 

این امتیازات در راستای افزایش رنکینگ المپیکی تکواندوکاران محاسبه خواهد شد. همچنین شایان ذکر است تیم ایران در اولین گرندپری مقدماتی سال 2017 (مسکو، روسیه) موفق به کسب یک مدال برنز توسط محمد کاظمی شد.

برنامه تکواندوکاران ایرانی در گرندپری مراکش