تغییر سنگین وزن کشتی آزاد در ترکمنستان تغییر سنگین وزن کشتی آزاد در ترکمنستان به گزارش "ورزشی ها" و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمد طلایی سرمربی تیم ملی کشتی با تأیید این خبر گفت: امین طاهری ملی پوش ما در وزن 125 کیلوگرم برای حضور در رقابت های داخل سالن آسیا (ایندورگیم) ترکمنستان بود اما به دلیل آنکه وی جهت حضور در رقابت های نظامیان جهان انتخاب شده است، یداله محبی جایگزین وی شد

تغییر سنگین وزن کشتی آزاد در ترکمنستان

به گزارش "ورزشی ها" و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمد طلایی سرمربی تیم ملی کشتی با تأیید این خبر گفت: امین طاهری ملی پوش ما در وزن 125 کیلوگرم برای حضور در رقابت های داخل سالن آسیا (ایندورگیم) ترکمنستان بود اما به دلیل آنکه وی جهت حضور در رقابت های نظامیان جهان انتخاب شده است، یداله محبی جایگزین وی شد.


بدین ترتیب یداله محبی ملی پوش وزن 125 کیلوگرم در رقابت های کشتی آزاد بازی های داخل سالن آسیا خواهد بود.


رقابت های کشتی داخل سالن آسیا روزهای یک تا 4 مهرماه در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان برگزار می شود.

تغییر سنگین وزن کشتی آزاد در ترکمنستان