برگزاری دومین جلسه دادگاه CAS میان ایران و عربستان

به گزارش "ورزشی ها"، شکایت ایران از فدراسیون فوتبال عربستان باعث شد تا دادگاه CAS برای حل مناقشه میان این دو کشور جلساتی را برگزار کند.


اولین جلسه دادگاه CAS برای رسیدگی به این پرونده پنجشنبه 22 تیرماه برگزار شد و محمدرضا ساکت سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال می گوید این جلسات همچنان ادامه دارد. ساکت در این باره می گوید: روند دادگاه CAS که تا به حال 2 جلسه آن به منظور رسیدگی به اختلافات ایران و عربستان برگزار شده، برای ما امیدوارکننده بود.


ساکت اما درباره جزییات این جلسات می گوید: فعلا حق نداریم مطلبی از نتایج آن اعلام کنیم.


فدراسیون فوتبال با شکایت از طرف عربستانی امیدوار است تا ضمن دریافت غرامت از این کشور، بازی های میان نمایندگان دو کشور پس از دو سال وقفه در ایران و عربستان پیگیری شود و به کشورهای بی طرف منتقل نشود.

برگزاری دومین جلسه دادگاه CAS میان ایران و عربستان